Informácie

                                  

   Čo robiť pri povodniach                      Čo urobiť ked zaznie siréna                     Samovoľná evakuácia

 

                                    

       Zásady prvej pomoci                               Varovanie obyvateľstva                                Mimoriadna situácia

 

                  

  Pre zriadovateľov podujatí                          Požiarna prevencia