Hasičská súťaž Trávnica

23.06.2012 09:30

          Dňa 23. júna 2012 o 9:30 sa uskutoční II. obvodné kolo súťaže PD dospelých a dorastu v Trávnici.

Súťaže sa zúčastnia družstvá:

Semerovo, Čechy, Nitriansky Hrádok, Jatov, Jasová, Bešeňov, Šurany, Kostolný Sek, Lipová, Vlkas, Trávnica, Nové Zámky, Palárikovo, Veľký Kýr, Komoča, Komjatice, Tvrdošovce, Andovce, Dvory nad Žitavou, Branovo, Veľké Lovce, Dolný Ohaj, Hul, Maňa, Podhájska, Pozba, Bardoňovo, Dedinka, Kolta, Bánov, Radava, Mojzesovo, Černík, Kmeťovo, Michal nad Žitavou, Úľany nad Žitavou a Rastislavice.